Test

Olete oodatud!

Meie lasteaed

Mõisaküla Lasteaed on Mulgi valla Mõisaküla piirkonna asutus 28 lapsele vanuses 2-7a, kaks rühma.
Lasteaed võimaldab eelkooli-ealiste laste hoidu ja alushariduse omandamist asutuse õppekava alusel.
Praegune lasteaiahoone valmis 1999.aasta 01.juuniks.
Meie lasteaed on avatud ja lapsekeskne. Siin arvestatakse lapse ealiste ja individuaalsete iseärasustega ning luuakse võimalused ja tingimused lapse igakülgseks arenguks. Õppetegevuse planeerimine lähtub traditsioonilistest rahvakalendri tähtpäevadest, aastaaegade rütmist ning koduloolisusest lähtuvalt.
Me väärtustame oma maa kultuuritraditsioone, õpime tundma folkloori- oma juuri, uurime ja avastame maailma koos lapsega.
Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 18.00.