Test

Olete oodatud!

Meie maja traditsioonid

- LASTEGA:
* rahvakalendri tähtpäevad
* näituste korraldamine
* laste sünnipäevade tähistamine
* lastega väljasõidud sügisel ja kevadel
* spordipäev ja õppekäigud
* kord kvartalis teatrietendus või külalisesinemine
* erinevate asutuste külastamine
* Halliste kihelkonna laste laulupäev
* lasteaia sünnipäev
* lõpupidu
* osalemine linna üritustel


-LASTEVANEMATEGA:
* koosolekud sügisel ja kevadel + (vajadusel lisa)
* vestlustunnid
* laatade korraldamine
* isade/ vanaisade päeva tähistamine
* emade/vanaemade päeva tähistamine
* perespordipäev
* väljasõidud/piknikud loodusesse
* jõulupidu
* lõpupidu


-PERSONALIGA:
* jõulupidu
* kevadine/sügisene väljasõit, matkad
* maja ja töötajate juubelid